SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
คอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สเรียนทั้งหมด

คอร์สเรียนทั้งหมด
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรบริหารเงินสดในกิจการ
คัมภีร์ธุรกิจอาหาร การเงิน บัญชี ภาษี
การเป็นบุคคล สำหรับการประกอบธุรกิจ
Line Official Account Manager ผ่านคอมพิวเตอร์
อโรม่าคลาสสิค
เรียนรู้ Content Marketing ฉบับง่าย
การใช้งาน Google เอกสารสำหรับธุรกิจ
การขายสินค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Lazada
รู้ใจลูกค้าด้วย personalized marketing
การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro
Organization Episode 2
Organization Episode 1
20 ปัญหา วันลา วันหยุด ของพนักงาน
จิตวิทยาเพศชาย กับบทบาททางเพศ
การขายสินค้าออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee
Stress management
Canvas for work and advertise
ให้ Feedback อย่างไรให้ดีต่อใจพนักงาน
การพัฒนาทักษะ ด้านการพูดและการสื่อสาร
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย
เตรียมความพร้อมสำหรับจดบริษัท
การจูงใจบุคลากร
การสร้างความผูกพันในองค์กร Employee Engagement
ภาวะผู้นำในองค์กร Leadership
การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
Training the First Jobber
Talent Management and Career Development
เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
สิทธิ์ในการเลิกจ้างของนายจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการประกอบธุรกิจ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว
ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง
พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME
การขอฟื้นฟูกิจการจากธุรกิจที่ขาดทุน
การสิ้นสุดของการเป็นบุคคลล้มละลาย ในการประกอบธุรกิจ
การขอรับชำระหนี้จากธุรกิจที่ล้มละลาย
การเป็นบุคคลล้มละลายจากการประกอบธุรกิจ
การระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผู้นำทรัพย์มาจำนองหรือจำนำ
การเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจากการประกอบธุรกิจ
สิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง
ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
การดำเนินคดีกับผู้ผิดสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
ภาษีอย่างง่าย + รับมือภาษีย้อนหลัง
หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ผลของสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การทำสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ความสามารถของบุคคล ในการประกอบธุรกิจ
ภาษีกับการนำเข้า
สิ่งที่ควรบรรจุไว้ในการทำงบประมาณของกิจการ
การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
เจาะลึก การใช้ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
10 ข้อควรรู้ รายจ่ายต้องห้าม
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
Creativity Innovation
Skin Retouch
Remove anything
Microsoft Power BI EP.1
Dicut Retouch Product
ถ่ายภาพสินค้า
ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณของกิจการ
Light Room เบื้องต้น
Power Platforn EP.2
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Microsoft Powerpoint
การตัดต่อวิดีโอด้วยแอพ kinemaster
Microsoft Word EP.2
Microsoft Excel EP.2
เสริมสร้างประสิทธิภาพของ Work From Home
Sustainability
Digital Literacy
Microsoft Excel EP.1
Power Platforn EP.1
Microsoft Power BI EP.2
วางกลยุทธ์การตั้งราคา
ประกอบกิจการอย่างไร ให้ได้กำไรสูงสุด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจาก Office Syndrome
Microsoft Word EP.1
Growth Mindset การพัฒนาบุคลากรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต
การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas
LINE Official สำหรับธุรกิจ
พื้นฐานการทาเล็บด้วยสีเจล
HR Human Resource งานบุคคล
การทำความเข้าใจอย่างง่ายเกี่ยวกับบัญชีด้านค่าใช้จ่าย
ประเภทเงินได้บุคคลธรรมดา
การยื่นแบบประกันสังคมด้วยตนเอง
ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก้าวสู่บัญชีชุดเดียว
การแต่งเล็บลายต่างๆ
ต่อและถอดเล็บ PVC อย่างไรเล็บไม่เสีย
งบประมาณ..แบบไหนดี..ตัวอย่างและวิธีใช้
แผนปฏิบัติการของกิจการ คืออะไร ทำอย่างไร ใช้อย่างไร
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน
Road Map Digital Marketing กลยุทธ์ทำธุรกิจดิจิทัล ศูนย์สู่แสน ใน 3 - 6 เดือน
บัญชีพื้นฐาน สำหรับเจ้าของกิจการ
การขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์จากกรมสรรพากร ภ.อ.01
การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น
การใช้งาน After Effect เบื้องต้น
การทำ Live Stream ผ่าน Stream Yard
วิธีคำนวณค่าปรับ ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30
เจาะลึก เงินได้ 8 ประเภท ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีซื้อต้องห้าม
การปรับแต่งภาพบนมือถือ ผ่าน app snapseed
การใช้งาน Premiere Pro เบื้องต้น
การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
ตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานบัญชีด้วยตนเอง
การ Live Stream ผ่าน OBS ขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารกับการควบคุมกิจการ
บริหารเงินสด Cashflow Management
การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน ภ.ง.ด.1