SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
คอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สเรียนทั้งหมด

คอร์สเรียนทั้งหมด
จดบริษัทเป็นทางรอดของร้านค้านอกระบบจริงหรือไม่?
รู้จักภาษีซื้อต้องห้าม
รู้จักกับ Content Marketing (ฉบับง่าย)
เทคนิคการขาย Online ผ่าน Lazada
เทคนิคการขาย Online ผ่าน  Shopee
การเริ่มต้นธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
การทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ ในการประกอบธุรกิจ
หลักการทำสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
หลักเกณฑ์ภาษีกับการนำเข้า
วิธีการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
เจาะลึก เทคนิคการใช้ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
10 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม
พันธมิตร สำนักงานบัญชี
บันทึก สัมมนาบัญชีภาษี แพลตฟอร์มออนไลน์
TAX Unsensored เทคนิคลับๆ ประหยัดภาษี รุ่น 7
เทคนิคปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ
ภาษีสำหรับธุรกิจ
การสร้าง Line chat bot ด้วย Flex message
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565
สำนวนที่ต้องใช้เมื่อคุยกับสรรพากร
ภาษีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
4 ปัจจัยหลัก ในการคิดตอนเริ่มทำธุรกิจ
เทคนิคการลด ต้นทุน และค่าใช้จ่าย
การเงินธุรกิจ
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรบริหารเงินสดในกิจการ
คัมภีร์ธุรกิจอาหาร การเงิน บัญชี ภาษี
การเป็นบุคคล สำหรับการประกอบธุรกิจ
เทคนิคการใช้ Line Official  (พื้นฐาน)
อโรม่าคลาสสิค
การใช้งาน Google เอกสารสำหรับธุรกิจ
รู้ใจลูกค้าด้วยเทคนิค  Personalized Marketing
การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro เบื้องต้น
จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 2
จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 1
20 ปัญหา วันลา วันหยุด ของพนักงาน
จิตวิทยาเพศชาย กับบทบาททางเพศ
เทคนิคทางจิตวิทยากับการทำความเข้าใจตนเองในเชิงลึก
ภาวะสมองล้า สาเหตุที่ทำให้พนักงานและบริษัทเติบโตช้า
การบริหารความเครียดในองค์การ Stress management
ทำสื่อการขายด้วยโปรแกรม Canvas
ให้ Feedback อย่างไรให้ดีต่อใจพนักงาน
การพัฒนาทักษะ ด้านการพูดและการสื่อสาร
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย
การจูงใจบุคลากร
การสร้างความผูกพันในองค์กร Employee Engagement
ภาวะผู้นำในองค์กร Leadership
การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสัญญาประกันภัย ในการประกอบธุรกิจ
การมอบอำนาจในการให้บุคคลอื่นทำการแทน ในการประกอบธุรกิจ
เทคนิคการเตรียมความพร้อม สำหรับการเริ่มงาน
กลยุทธ์การพัฒนาคนเก่งในองค์กร
เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
สิทธิ์ในการเลิกจ้างของนายจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการประกอบธุรกิจ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว
ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง
พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME
การขอฟื้นฟูกิจการจากธุรกิจที่ขาดทุน
การสิ้นสุดของการเป็นบุคคลล้มละลาย ในการประกอบธุรกิจ
การขอรับชำระหนี้จากธุรกิจที่ล้มละลาย
การเป็นบุคคลล้มละลายจากการประกอบธุรกิจ
การระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผู้นำทรัพย์มาจำนองหรือจำนำ
การเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจากการประกอบธุรกิจ
สิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง
การดำเนินคดีกับผู้ผิดสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การดำเนินคดีอาญากับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ภาษีอย่างง่าย + รับมือภาษีย้อนหลัง
หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ผลของสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ความสามารถของบุคคล ในการประกอบธุรกิจ
สิ่งที่ควรมี ในการเตรียมทำงบประมาณ
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ Creativity Innovation
เทคนิคการตกแต่งบุคคล ด้วยโปรแกรม Photoshop Skin Retouch
เทคนิคการลบสิ่งที่ไม่ต้องการ ด้วยโปรแกรม Photoshop Remove anything
Microsoft Power BI EP.1
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า ขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณของกิจการ
การปรับแต่งภาพโดยโปรแกรม Light Room ขั้นพื้นฐาน
Power Platforn EP.2
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Microsoft Powerpoint
การตัดต่อวิดีโอด้วยแอพ kinemaster
Microsoft Word EP.2
Microsoft Excel EP.2
จัดสมดุลชีวิต Productive อย่างไรให้ได้งานและมีความสุข
เสริมสร้างประสิทธิภาพของ Work From Home
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อธุรกิจ Digital Literacy
การคำนวณจุดคุ้มทุน พร้อมตัวอย่าง
Microsoft Excel EP.1
Power Platforn EP.1
Microsoft Power BI EP.2
กลยุทธ์การตั้งราคา และประเมินภาษี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจาก Office Syndrome
Microsoft Word EP.1
วิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัท Online
พัฒนาบุคลากรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต
เทคนิคการใช้ Line Official สำหรับธุรกิจ
พื้นฐานการทาเล็บด้วยสีเจล
ยื่นแบบ ภ.ง.ด 3, 53 : หัก ณ ที่จ่ายงานบริการ
HR Human Resource งานบุคคล
บัญชี "ค่าใช้จ่าย" มีอะไรบ้าง
แบบยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
การยื่นแบบประกันสังคมด้วยตนเอง
ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
การแต่งเล็บลายต่างๆ
ต่อและถอดเล็บ PVC อย่างไรเล็บไม่เสีย
การจัดทำงบประมาณของกิจการ
การวางแผนปฏิบัติงาน ของทีมงาน แบบมืออาชีพ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน
Road Map Digital Marketing กลยุทธ์ทำธุรกิจดิจิทัล ศูนย์สู่แสน ใน 3 - 6 เดือน
บัญชีพื้นฐาน สำหรับเจ้าของกิจการ
แนะนำเครื่องมือ Photoshop เบื้องต้น
การขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์จากกรมสรรพากร ภ.อ.01
การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น
การใช้งาน After Effect เบื้องต้น
การทำ Live Stream ผ่าน Stream Yard
คำนวณเบี้ยปรับ ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ. 30
การทำงบ กระแสดเงินสด อย่างง่าย
เจาะลึกรายได้บุคคลธรรมดา 8 ประเภท
การปรับแต่งภาพบนมือถือ ผ่าน App Snapseed ขั้นพื้นฐาน
การใช้งาน Premiere Pro เบื้องต้น
การตัดต่อวิดิโอบนโทรศัพท์มือถือด้วย Kinemaster
วิธีการติดต่อสำนักงานบัญชี ส่งเอกสาร และตรวจแบบภาษี
การ Live Stream ผ่าน OBS ขั้นพื้นฐาน
การใช้งบประมาณ และการควบคุม
การวางระบบ เงินสดย่อย
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 : หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน