SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
คอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สเรียนทั้งหมด

คอร์สเรียนทั้งหมด
TAX Unsensored เทคนิคลับๆ ประหยัดภาษี รุ่น 7
เทคนิคปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับกิจการ
ภาษีสำหรับธุรกิจ
การสร้าง Line chat bot ด้วย Flex message
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565
สำนวนที่ต้องใช้เมื่อคุยกับสรรพากร
ภาษีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
4 ปัจจัยหลัก ในการคิดตอนเริ่มทำธุรกิจ
เทคนิคการลด ต้นทุน และค่าใช้จ่าย
การเงินธุรกิจ
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรบริหารเงินสดในกิจการ
คัมภีร์ธุรกิจอาหาร การเงิน บัญชี ภาษี
การเป็นบุคคล สำหรับการประกอบธุรกิจ
เทคนิคการใช้ Line Official  (พื้นฐาน)
อโรม่าคลาสสิค
Content Marketing ฉบับง่าย
การใช้งาน Google เอกสารสำหรับธุรกิจ
เทคนิคการขายผ่าน  Lazada
รู้ใจลูกค้าด้วยเทคนิค  Personalized Marketing
การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro เบื้องต้น
จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 2
จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 1
20 ปัญหา วันลา วันหยุด ของพนักงาน
จิตวิทยาเพศชาย กับบทบาททางเพศ
เทคนิคการขายผ่าน  Shopee
การบริหารความเครียดในองค์การ Stress management
ทำสื่อการขายด้วยโปรแกรม Canvas
ให้ Feedback อย่างไรให้ดีต่อใจพนักงาน
การพัฒนาทักษะ ด้านการพูดและการสื่อสาร
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย
เตรียมความพร้อมสำหรับจดบริษัท
การจูงใจบุคลากร
การสร้างความผูกพันในองค์กร Employee Engagement
ภาวะผู้นำในองค์กร Leadership
การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
เทคนิคการเตรียมความพร้อม สำหรับการเริ่มงาน
กลยุทธ์การพัฒนาคนเก่งในองค์กร
เงินทดแทนจากการประสบอันตราย
สิทธิ์ในการเลิกจ้างของนายจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการประกอบธุรกิจ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว
ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง
พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME
การขอฟื้นฟูกิจการจากธุรกิจที่ขาดทุน
การสิ้นสุดของการเป็นบุคคลล้มละลาย ในการประกอบธุรกิจ
การขอรับชำระหนี้จากธุรกิจที่ล้มละลาย
การเป็นบุคคลล้มละลายจากการประกอบธุรกิจ
การระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผู้นำทรัพย์มาจำนองหรือจำนำ
การเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจากการประกอบธุรกิจ
สิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง
ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
การดำเนินคดีกับผู้ผิดสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
ภาษีอย่างง่าย + รับมือภาษีย้อนหลัง
หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ผลของสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การทำสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ความสามารถของบุคคล ในการประกอบธุรกิจ
ภาษีกับการนำเข้า
สิ่งที่ควรมี ในการเตรียมทำงบประมาณ
วิธีการคำนวณภาษีบุคคล
เจาะลึก การใช้ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
10 ข้อควรรู้ รายจ่ายต้องห้าม
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ Creativity Innovation
เทคนิคการตกแต่งบุคคล ด้วยโปรแกรม Photoshop Skin Retouch
Microsoft Power BI EP.1
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า ขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณของกิจการ
การปรับแต่งภาพโดยโปรแกรม Light Room ขั้นพื้นฐาน
Power Platforn EP.2
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Microsoft Powerpoint
การตัดต่อวิดีโอด้วยแอพ kinemaster
Microsoft Word EP.2
Microsoft Excel EP.2
จัดสมดุลชีวิต Productive อย่างไรให้ได้งานและมีความสุข
เสริมสร้างประสิทธิภาพของ Work From Home
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อธุรกิจ Digital Literacy
การคำนวณจุดคุ้มทุน พร้อมตัวอย่าง
Microsoft Excel EP.1
Power Platforn EP.1
Microsoft Power BI EP.2
กลยุทธ์การตั้งราคา และประเมินภาษี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจาก Office Syndrome
Microsoft Word EP.1
วิธีการคัดหนังสือรับรองบริษัท Online
พัฒนาบุคลากรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต
เทคนิคการใช้ Line Official สำหรับธุรกิจ
พื้นฐานการทาเล็บด้วยสีเจล
ยื่นแบบ ภ.ง.ด 3, 53 : หัก ณ ที่จ่ายงานบริการ
HR Human Resource งานบุคคล
บัญชี "ค่าใช้จ่าย" มีอะไรบ้าง
แบบยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
การยื่นแบบประกันสังคมด้วยตนเอง
ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
การแต่งเล็บลายต่างๆ
ต่อและถอดเล็บ PVC อย่างไรเล็บไม่เสีย
การจัดทำงบประมาณของกิจการ
การวางแผนปฏิบัติงาน ของทีมงาน แบบมืออาชีพ
เลือก NoteBook อย่างไร ให้คุ้มค่า และเหมาะกับการใช้งาน
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน
Road Map Digital Marketing กลยุทธ์ทำธุรกิจดิจิทัล ศูนย์สู่แสน ใน 3 - 6 เดือน
บัญชีพื้นฐาน สำหรับเจ้าของกิจการ
แนะนำเครื่องมือ Photoshop เบื้องต้น
การขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์จากกรมสรรพากร ภ.อ.01
การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น
การใช้งาน After Effect เบื้องต้น
การทำ Live Stream ผ่าน Stream Yard
คำนวณเบี้ยปรับ ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ. 30
การทำงบ กระแสดเงินสด อย่างง่าย
เจาะลึกรายได้บุคคลธรรมดา 8 ประเภท
ภาษีซื้อต้องห้าม
การปรับแต่งภาพบนมือถือ ผ่าน App Snapseed ขั้นพื้นฐาน
การใช้งาน Premiere Pro เบื้องต้น
ยื่นแบบ ภ.พ. 30 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการติดต่อสำนักงานบัญชี ส่งเอกสาร และตรวจแบบภาษี
การ Live Stream ผ่าน OBS ขั้นพื้นฐาน
การใช้งบประมาณ และการควบคุม
การวางระบบ เงินสดย่อย
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 : หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน