SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Power Platforn EP.1

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 07 นาที
7 vdo

สิ่งที่จะได้รับ

  1. แนะนำให้เข้าใจการทำงาน Power Platforn
  2. ได้ทราบว่า Power Platforn คืออะไร
  3. ได้ทราบว่า Power App คืออะไร
  4. การใช้งาน Power App และเทคนิกต่างๆ
  5. ตัวอย่างการใช้งานการสร้าง App จาก Template
  6. การสร้าง Canvas

เหมาะกับใคร

บุคคลที่สนใจในการสร้างแอพไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือบุคคลในองค์กร


 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 07 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน