SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ทำสื่อการขายด้วยโปรแกรม Canvas

การขาย/การตลาด
ความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที
8 vdo

หลักสูตรนี้จะพาคุณมารูจัก canvas ว่าคืออะไร และสามารถทำอะไรได้บ้าง สามารถใช้งาน canvas ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักข้อดีข้อเสียของ Canvas แบบฟรี และเสียเงิน ได้ฝึกทำ canvas กับเฟซบุ๊คโพส และการพรีเซ็นต์งาน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. รู้จักใช้ประโยชน์จากCanvas
  2. สามารถใช้ canvas โปรโมทธุรกิจ และนำเสนองานได้

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. เริ่มต้นกิจการ ธุรกิจและอยากใช้โซเชียลมีเดียเข้าร่วม
  2. อยากใช้ Canvas ในการนำเสนองาน
  3. อยากใช้ Canvas ในการนำเสนอ สินค้าและธุรกิจใน โซเชี่ยลมีเดียต่างๆ
การขาย/การตลาด
ความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน