SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ข้อตกลงและเงื่อนไข


SMEs Academy แพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับเจ้าของกิจการ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยผู้สอนนั้น สอนโดยประสบการณ์จริงโดยเนื้อหาเหมาะกับเจ้าของกิจการหรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจ โดยที่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้


1. ในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี SMEs Academy คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องที่เกี่ยวกับ ชื่อ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เพราะข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับสนับสนุนผู้ใช้งานขณะที่คุณใช้บริการที่ smes.academy ดังนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ถ้าหากข้อมูลที่คุณให้ทางเราไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่คุณให้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนนั้นจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและบริการให้กับคุณได้อย่างถูกต้อง และในระหว่างการพูดคุย สื่อสารในระบบ SMEs Academy ควรใช้คำพูดที่สุภาพ ไม่หยาบคาย เป็นคำพูดในเชิงบวก


2. ทาง SMEs Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการให้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้บริการ หรือ กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ


3. ทาง SMEs Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ หรือ ยกเลิก สินค้า และหรือ บริการ ใด ๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ”ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ สินค้า และหรือ บริการ ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใด ๆ SMEs Academy ของสงวนสิทธิ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประกาศใด ๆ เพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามที่ SMEs Academy เห็นควร การใช้บริการ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน


4. ในการใช้ สินค้า และหรือ บริการ ใด ๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

4.1 คัดลอก,เผยแพร่,ดัดแปลง, reverse engineer,ปรับเปลี่ยนหน้าตา,ทำลาย,ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ สินค้า และหรือ บริการ และเว็บไซต์

4.2 แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

4.3 ปล่อย virus,worm,spyware,computer code,file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของสินค้า และหรือ บริการ และ เว็บไซต์