SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

Microsoft Word EP.1

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 39 นาที
9 vdo

เทคนิคที่จะช่วยให้การทำงานอย่างฉลาด และว่องไวมากยิ่งขึ้น มองเห็นภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น


 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. แนะนำชุดโปรแกรม
  2. เครื่องมือที่จำเป็นเทคนิคต่างๆ
  3. การจัดการกับหน้าเอกสาร
  4. การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
  5. เทคนิคการใช้ Navigation Plane

เหมาะกับใคร

  1. บุคคลทั่วไป
  2. พนักงานออฟฟิศ
  3. นักเรียนนักศึกษา

 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 1 ชั่วโมง 39 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน