SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
ใหม่ล่าสุด
สมัครแพ็กเกจ
สมัครแพ็กเกจ
รายเดือน

(ต่ออายุอัตโนมัติ)

ชำระเพียง 490.-


คอร์สเรียน ไม่จำกัด
ซีรี่ส์ความรู้
คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
คำนวณภาษีนิติบุคคล / ประหยัดภาษี
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำนวณความสามารถในการกู้
คำนวณจุดคุ้มทุน
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 1 ปี
จากราคา 10,000 -
ชำระเพียง 4,200.-
เฉลี่ยเดือนละ 350 บาท
คอร์สเรียน ไม่จำกัด
ซีรี่ส์ความรู้
คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
คำนวณภาษีนิติบุคคล / ประหยัดภาษี
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำนวณความสามารถในการกู้
คำนวณจุดคุ้มทุน
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 2 ปี
จากราคา 20,000 -
ชำระเพียง 6,000.-
เฉลี่ยเดือนละ 250 บาท
คอร์สเรียน ไม่จำกัด
ซีรี่ส์ความรู้
คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
คำนวณภาษีนิติบุคคล / ประหยัดภาษี
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำนวณความสามารถในการกู้
คำนวณจุดคุ้มทุน