รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
การบริหารทีมงาน
การบริหารทีมงาน
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : การบริหารทีมงาน
Organization Episode 2
Organization Episode 1
20 ปัญหา วันลา วันหยุด ของพนักงาน
Stress management
ให้ Feedback อย่างไรให้ดีต่อใจพนักงาน
การจูงใจบุคลากร
การสร้างความผูกพันในองค์กร Employee Engagement
ภาวะผู้นำในองค์กร Leadership
Talent Management and Career Development
Sustainability
HR Human Resource งานบุคคล