SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
งานบุคคล
งานบุคคล
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : งานบุคคล
จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 2
จิตวิทยาองค์กร และการบริหารทีม ตอนที่ 1
20 ปัญหา วันลา วันหยุด ของพนักงาน
การบริหารความเครียดในองค์การ Stress management
ให้ Feedback อย่างไรให้ดีต่อใจพนักงาน
การจูงใจบุคลากร
การสร้างความผูกพันในองค์กร Employee Engagement
ภาวะผู้นำในองค์กร Leadership
กลยุทธ์การพัฒนาคนเก่งในองค์กร
การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
พัฒนาบุคลากรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต
HR Human Resource งานบุคคล
การวางแผนปฏิบัติงาน ของทีมงาน แบบมืออาชีพ