SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
ต้นแบบเอกสารการสั่งซื้อ
หมวดหมู่เอกสาร
ต้นแบบเอกสารการสั่งซื้อ
ลำดับ ต้นแบบเอกสารการสั่งซื้อ (2 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบสั่งซื้อ purchaes order - ใบ PO
2
ใบขอจัดซื้อ purchaes request - ใบ PR