SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กลุ่มการเงิน
หมวดหมู่เอกสาร
กลุ่มการเงิน
ลำดับ กลุ่มการเงิน (25 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ตัวอย่างแผนธุรกิจ น้ำแข็งใสสะอาด
2
ตัวอย่างแผนธุรกิจ บล็อกประสาน
3
ตัวอย่างแผนธุรกิจ Minimart25Hours
4
ตัวอย่างแผนธุรกิจ อุตสาหกรรมยางโอริง O-Ring
5
ตัวอย่างแผนธุรกิจ กระดาษเช็ดหน้าบรรจุซองแบบพกพา
6
แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร
7
ตัวอย่างแผนธุรกิจ โรงงานผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง - Bio Plast
8
ตัวอย่างแผนธุรกิจเปิดร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ( แบรนด์เสื้อผ้าสาวอวบ )
9
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ GlowciewHerbal
10
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ internet phone
11
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
12
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
13
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำ Barber
14
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Bookrent)
15
ตัวอย่างแผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร
16
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
17
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
18
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(ThaiMassage)
19
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว
20
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ(Tourism)
21
โครงสร้างของแผนธุรกิจ
22
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนธุรกิจ
23
แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ
24
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -2
25
แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ -1