SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารเกี่ยวกับการรับพนักงาน
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารเกี่ยวกับการรับพนักงาน
ลำดับ เอกสารเกี่ยวกับการรับพนักงาน (5 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
ใบประเมินการผ่านงาน
2
รายงานการฝึกอบรม และประเมินผล
3
แบบฟอร์มการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.
4
สัญญาจ้างงาน
5
ใบสมัครงาน