SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
เอกสารฝ่ายบุคคลที่ใช้ประจำ
หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารฝ่ายบุคคลที่ใช้ประจำ
ลำดับ เอกสารฝ่ายบุคคลที่ใช้ประจำ (7 ไฟล์) ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงานประจำปี
2
แบบฟอร์มรับรองการทำงาน
3
แบบฟอร์มรายงานการทำงาน
4
แบบฟอร์มใบเตือน
5
แบบฟอร์มขอเลื่อนตำแหน่ง
6
แบบฟอร์มใบลา
7
แบบฟอร์มขอเบิก OT