รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
การขาย/การตลาด
การขาย/การตลาด
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : การขาย/การตลาด
Canvas for work and advertise
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
Creativity Innovation
Digital Literacy
LINE Official สำหรับธุรกิจ