รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
ใหม่ล่าสุด
ภาษีร้านค้าออนไลน์ Platform Shopee
การตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro
Organization Episode 2
สมัครแพ็กเกจ
สมัครแพ็กเกจ
รายเดือน

(ต่ออายุอัตโนมัติ)

ชำระเพียง 350.-

คอร์สเรียน ไม่จำกัด
ซีรี่ส์ความรู้
คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
คำนวณภาษีนิติบุคคล / ประหยัดภาษี
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำนวณความสามารถในการกู้ (Q3 2565)
คำนวณจุดคุ้มทุน (Q3 2565)
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 1 ปี
จากราคา 10,000 -
ชำระเพียง 4,200.-

คอร์สเรียน ไม่จำกัด
ซีรี่ส์ความรู้
คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
คำนวณภาษีนิติบุคคล / ประหยัดภาษี
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำนวณความสามารถในการกู้ (Q3 2565)
คำนวณจุดคุ้มทุน (Q3 2565)
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 2 ปี
จากราคา 20,000 -
ชำระเพียง 6,000.-

คอร์สเรียน ไม่จำกัด
ซีรี่ส์ความรู้
คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
คำนวณภาษีนิติบุคคล / ประหยัดภาษี
บทความ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำนวณความสามารถในการกู้ (Q3 2565)
คำนวณจุดคุ้มทุน (Q3 2565)