SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
ใหม่ล่าสุด
ไขปัญหาภาษี
ภาษีสำหรับธุรกิจ
การสร้าง Line chat bot ด้วย Flex message
สมัครแพ็กเกจ
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 1 ปี
จากราคา 10,000 -
ชำระเพียง 5,500.-
เฉลี่ยเดือนละ 458 บาท
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 2 ปี
จากราคา 20,000 -
ชำระเพียง 8,000.-
เฉลี่ยเดือนละ 333 บาท
สมัครแพ็กเกจ
เหมา 3 ปี
จากราคา 30,000 -
ชำระเพียง 10,500.-
เฉลี่ยเดือนละ 292 บาท