SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

แนะนำเครื่องมือ Photoshop เบื้องต้น

ออกแบบกราฟิก
ความยาว 35 นาที
16 vdo

การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น สอนตั้งแต่การสร้าง/เลือก หน้าอาร์ตบอร์ดให้เหมาะสมกับงาน และแถบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ/ตกแต่งภาพ/ไดคัตภาพ รวมถึงการรีทัชภาพเบื้องต้น


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับเครื่องมือบนโปรแกรม Photoshop
  2. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop ได้
  3. สามารถสร้าง งานออกแบบ/ตกแต่งภาพ/ไดคัตภาพ รวมถึงการรีทัชภาพบนโปรแกรม Photoshop ได้
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อหรืองานที่เกียวข้อง
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการออกแบบงานกราฟฟิค
  3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านงานออกแบบหรือเกี่ยวข้อง

 

ออกแบบกราฟิก
ความยาว 35 นาที
16 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน