SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เงินทดแทนจากการประสบอันตราย

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 18 นาที
10 vdo

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเมื่อได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย หรือสูญหายจากการทำงาน


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ลูกจ้างจะได้รู้ถึงสิทธิของตนเมื่อได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายจากการทำงาน และนายจ้างได้รู้ถึงหน้าที่ของตนเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน


เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา


 

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 18 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน