SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 23 นาที
9 vdo

ทำความเข้าใจแบบและหลักฐานในทางกฎหมายเพื่อการทำสัญญาให้ถูกต้องตามประเภท หลักเกณฑ์การทำสัญญาให้ถูกต้องตามประเภท และมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เข้าใจความต่างของแบบและหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการทำสัญญา

2.ได้เห็นตัวอย่างสัญญาต่างๆ ที่มักพบในชีวิตประจำวัน


เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไป และผู้ที่กำลังต้องการเริ่มทำธุรกิจ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 23 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน