SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
หมวดหมู่ย่อย :
คอร์สเรียน : กฎหมายธุรกิจ
หลักการทำสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
การเป็นบุคคล สำหรับการประกอบธุรกิจ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย
การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการประกอบธุรกิจ
พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME
การขอฟื้นฟูกิจการจากธุรกิจที่ขาดทุน
การขอรับชำระหนี้จากธุรกิจที่ล้มละลาย
การเป็นบุคคลล้มละลายจากการประกอบธุรกิจ
การระดมทุน ในการประกอบธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค
การดำเนินคดีกับผู้ผิดสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
หลักฐานในสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ผลของสัญญา ในการประกอบธุรกิจ
ความสามารถของบุคคล ในการประกอบธุรกิจ
ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน