SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

สิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อนายจ้างเลิกจ้าง

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 08 นาที
8 vdo

ลูกจ้างมีสิทธิอย่างไรเมื่อถูกนายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างในกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ได้รู้ถึงสิทธิประโยชนท์เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้าง


เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา


 

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 08 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน