SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

พรบ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 28 นาที
11 vdo

สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจ SME ควรรู้ในรายละเอียด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับการประกอบธุรกิจ SME กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าออนไลน์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ผู้ประกอบธุรกิจ SME จะเข้าใจรายละเอียดของข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์
  2. รู้ถึงประโยชน์ในการต่อยอดการประกอบธุรกิจสู่การขายในโลกออนไลน์

เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 28 นาที
11 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน