SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเช็ค

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 03 นาที
7 vdo

บรรยายถึงประเภทของตั๋วเงิน ชนิดของเช็ค ความเป็นผู้ทรงเช็ค ฐานะความรับผิดของเช็ค กำหนดการขึ้นเช็ค


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.รู้ถึงวิธีการใช้เช็คอย่างถูกวิธี

2.ทราบถึงวิธีการตรวจสอบว่าเช็คนั้นใช้ได้ตามกฎหมาย


เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไป และผู้ที่กำลังทำธุรกิจ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 03 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน