SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิบัตร

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 26 นาที
10 vdo

ความหมายของสิทธิบัตรประเภทของสิทธิบัตร และความต่างผู้ทรงสิทธิบัตรคือใคร และมีสิทธิอย่างไร และมีสิทธิอย่างไร หากเกิดการละเมิดสิทธิบัตร ฟ้องภายในอายุความเท่าใด


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิบัตร
  2. ได้รู้ถึงการเกิดขึ้นของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่อยู่ในความเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นๆ

 

เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 26 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน