SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที
11 vdo

การค้ำประกันหนี้ด้วยบุคคล หรือการค้ำประกันคืออะไร การบังคับหนี้กับผู้ค้ำประกัน บังคับอย่างไร


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้ทราบถึงประโยชน์หรือโทษของการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน
  2. รวมถึงได้ทราบข้อต่อสู้หรือสิทธิของผู้ค้ำประกันภัย

เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที
11 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน