SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสัญญาประกันภัย ในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 09 นาที
8 vdo

การทำสัญญาประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต หลักเกณฑ์การทำสัญญาประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิต


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจถึงความแตกต่างของสัญญาประกันวินาศภัยแต่ละลักษณะ
  • สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเอาประกันภัย

เหมาะกับใคร

  • บุคคลทั่วไป และผู้ที่กำลังเริ่มทำธุรกิจหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประกันภัย นักศึกษา
กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 09 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน