SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรู้เบื้องต้นของการจ้างแรงงานต่างด้าว

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
11 vdo

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน และการปฎิบัติตนต่อลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ทราบถึงรายละเอียด กระบวนการในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
  2. รู้ถึงการหลีกเลี่ยงการปฎิบัติที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา


 

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 31 นาที
11 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน