SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ความรับผิดชอบของลูกจ้างที่กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 19 นาที
9 vdo

ความหมายและหลักการวิเคระห์การรับผิดในกฎหมายอาญา ตัวอย่างความรับผิดบางฐานที่ลูกจ้างกระทำต่อนายจ้างกลุ่มความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์โทษในทางอาญา


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ได้ทำความรู้จักความเข้าใจเรื่องความรับผิดในทางอาญาที่สามารถเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ความผิดฐานอื่นๆในกฎหมายอาญา
  2. ได้รู้ว่าตัวอย่างความรับผิดบางฐานความผิดที่ลูกจ้างอาจทำต่อนายจ้างได้

เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา

กฎหมายแรงงาน
ความยาว 1 ชั่วโมง 19 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน