SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ข้อควรรู้เบื้องต้น ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 53 นาที
7 vdo

คอร์สเรียนนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรง อาทิเช่น  การจดทะเบียนขายตรง สถานที่ เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน  รวมถึงข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงพึงปฏิบัติและข้อห้ามกระทำ เพื่อให้การประกอบธุรกิจขายตรงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียน และเอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียน,
2. ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อกฎหมายได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อที่ควรกระทำ รวมถึงข้อห้ามกระทำในการประกอบธุรกิจขายตรง
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ค้าขายออนไลน์ได้ทำธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย


เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าขายออนไลน์ เป็นต้น


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 53 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน