SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 55 นาที
11 vdo

รายละเอียดอย่างย่อ

สัญญาการซื้อขาย คอร์สเรียนนี้จะว่าด้วยการซื้อขาย รวมถึงหลักการ หลักฐาน การคิดดอกเบี้ยในการซื้อขายให้กรรมการ มีหลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจงที่ท่านยังไม่รู้ การเรียนคอร์สนี้จะทำให้ท่านมีความเข้าใจแล้วจะสามารถทำสัญญาซื้อขายได้อย่างถูกต้อง มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย จะทำให้ท่านไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ช่วยให้เข้าใจหลักการวิธีแก้ปัญหาในการทำสัญญาการซื้อขาย
2. ทราบถึงวิธีการทำสัญญาซื้อขายโดยชอบด้วยกฏหมาย
3. สัญญาซื้อขายที่ถูกต้อง มีผลบังคับใช้ ป้องกันการถูกเอาเปรียบ


เหมาะกับใคร

1. เหมาะกับผู้ประกอบกิจการที่มีความสนใจศึกษาเรื่องสัญญาการซื้อขาย
2. บุคคลโดยทั่วไปที่ประสงค์จะทราบถึงกฏหมายการซื้อขาย


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 55 นาที
11 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
คุณลูกแก้ว (ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช)
ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช (คุณลูกแก้ว)

เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 69

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ และการดำเนินคดีหรือการว่าความในชั้นศาล

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน