SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาการกู้เงิน

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 40 นาที
9 vdo

สัญญาการกู้เงิน คอร์สเรียนนี้จะว่าด้วยการกู้ยืมเงิน รวมถึงหลักการ หลักฐาน การคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินให้กรรมการ และลูกจ้างในการกู้ยืมเงินบริษัท มีหลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจงที่ท่านยังไม่รู้ การเรียนคอร์สนี้จะทำให้ท่านมีความเข้าใจ แล้วจะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินได้อย่างถูกต้อง มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย จะทำให้ท่านไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ


 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ช่วยให้เข้าใจหลักการวิธีแก้ปัญหาในการทำสัญญากู้ยืมเงิน
2. ทราบถึงวิธีการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยชอบด้วยกฏหมาย
3. สัญญากู้เงินที่ถูกต้อง มีผลบังคับใช้ ป้องกันการถูกเอาเปรียบ


เหมาะกับใคร

1. เหมาะกับผู้ประกอบกิจการที่มีความสนใจศึกษาเรื่องสัญญาการกู้เงิน
2. บุคคลโดยทั่วไปที่ประสงค์จะทราบถึงกฏหมายการกู้ยืม


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 40 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
คุณลูกแก้ว (ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช)
ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช (คุณลูกแก้ว)

เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 69

ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ และการดำเนินคดีหรือการว่าความในชั้นศาล

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน