SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การเป็นบุคคลล้มละลายจากการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 08 นาที
7 vdo

การฟ้องบุคคลใดเป็นบุคคลล้มละลายพิจารณาจากหลักเกณฑ์อะไรบ้าง หน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เข้าใจกระบวนการในการล้มละลายมากขึ้น


เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไป และผู้ที่กำลังทำธุรกิจ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 08 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน