SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 24 นาที
9 vdo

รายละเอียดของแผนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ SME ของภาครัฐ (ฉบับที่ 4) หลักการและสาระสำคัญของกฎหมาย หลักประกันทางธุรกิจและมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจแผนการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ SME ของภาครัฐ
  • รู้ถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจและมีความรู้ในข้อกฎหมาย

เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบกิจการ นักศึกษา
กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 24 นาที
9 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน