SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การดำเนินคดีอาญากับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 08 นาที
7 vdo

การดำเนินคดีอาญากับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ วิธีการดำเนินคดีอาญาที่เกิดจากการกระทำความผิดในแวดวงธุรกิจตั้งแต่การกระทำความผิดในทางอาญามีอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร และขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อตกเป็นผู้เสียหาย


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. ทราบถึงลักษณะการกระทำความผิด

2. รู้ถึงภัยที่ใกล้ตัวเกิดความระมัดระวังตลอดจนวิธีในการแก้ปัญหา


เหมาะกับใคร

ผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลทั่วไป


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 08 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน