SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การขอรับชำระหนี้จากธุรกิจที่ล้มละลาย

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 16 นาที
7 vdo

เจ้าหนี้ประเภทไหนขอรับชำระหนี้ได้บ้าง รู้และเข้าใจมูลหนี้ประเภทไหนที่จะขอรับชำระหนี้ได้


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เกิดความเข้าใจถึงหนี้ที่สามารถขอรับชำระหนี้ได้ในคดีล้มละลาย


เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบธุรกิจ นักศึกษา


 

กฎหมายธุรกิจ
ความยาว 1 ชั่วโมง 16 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

สถาบันติวกฎหมายธนลักษณ์

  • ประสบการณ์ในการสอน 9 ปี
  • เป็นสถาบันสอนกฎหมายในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนและการสอบ 
  • ดูแลและติดตามผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามแผนที่ผู้เรียนต้องการ 
  • พร้อมทั้งให้ความสำคัญในส่วนของการสอนและเนื้อหา เพื่อให้เกิดประเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอบและใช้ในชีวิตจริง

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน