SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

โดนภาษีย้อนหลัง แต่ไม่มีเงินจ่าย ทำอย่างไรดี

13 มกราคม 2564
โดนภาษีย้อนหลัง แต่ไม่มีเงินจ่าย ทำอย่างไรดี

โดนภาษีย้อนหลัง แต่ไม่มีเงินจ่าย ทำอย่างไรดี

สำหรับกรณีที่เราโดนภาษีย้อนหลังมากมายชำเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้ในทันที ทางสรรพากรมีวิธีการผ่อนจ่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้เรานั้นเอง
แล้วถ้าเราไม่มีเงินจ่ายจริงๆ เราจะโดนอะไรบ้าง ? เรามาดูโทษที่เกิดจากภาษีกัน


ยื่นแบบภาษีทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ

 • เสียเบี้ยปรับ 0.5 – 1 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

ไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในกำหนด

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 2,000 บาท
 • เสียเบี้ยปรับ 1 – 2 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อเลี่ยงภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 5,000 บาท จำคุกสูงสุด 6 เดือน
 • เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

หนีภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี
 • เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

จะเห็นว่าโทษเยอะเหลือเกิน O.o ภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิด ตัวอย่าง เมื่อไม่กี่ปีก่อน มีหนุ่มคนหนึ่ง ได้รับรางวัลเป็นทอง 10 ล้านบาท แต่เมื่อสิ้นปี ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไป 3.5 ล้านบาท ทุกคนคงไม่อยากโดนภาษีย้อนหลังใช่ไหม เพราะงั้นอย่าลืมเสียภาษีให้ถูกต้องตามหน้าที่ของเรานะ


บทความที่คล้ายกัน