SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การใช้งาน Premiere Pro เบื้องต้น

ตัดต่อวีดีโอ
ความยาว 36 นาที
8 vdo

คอร์สเรียนนี้ จะอธิบายถึงการใช้เครื่องมือใน โปรแกรม Premiere Pro เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอของ Adobe โดยในหลักสูตรนี้ จะอธิบายตั้งแต่การเริ่มสร้างงาน การใช้คีย์ลัด การใส่เอฟเฟค การตัดต่อเสียง การย้อมสีวิดีโอ จนไปถึงการเซฟไฟล์เพื่อนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆต่อไป


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับเครื่องมือ และหน้าต่างในการทำงานบนโปรแกรม Premier Pro 
  2. สามารถใช้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอและใส่เอฟเฟค โปรแกรม Premier Pro ได้
  3. สามารถสร้างตัดต่อสร้างสรรค์งานตัดต่อวิดีโอบนโปรแกรม Premier Pro ได้
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอในงานจริงได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อวิดีโอหรืองานที่เกียวข้อง
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการตัดต่อวิดีโอ หรืออยากเริ่มต้นในการตัดต่อวิดีโอ
  3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านสื่อวิดีโอ/ภาพยนต์/โฆษณา หรือเกี่ยวข้อง

 

ตัดต่อวีดีโอ
ความยาว 36 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน