SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การใช้งาน After Effect เบื้องต้น

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 22 นาที
4 vdo

คอร์สเรียนนี้จะแนะการใช้เครื่องมือและการใช้งาน Template ใน โปรแกรม After Effect โปรแกรมตัดต่อวีดีโอของ Adobe โดยในหลักสูตรนี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่การหา Template การดัดแปลง เพื่อให้เข้ากับงานที่เราต้องการจะใช้ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่วิดีโอของคุณ


 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับเครื่องมือ และหน้าต่างในการทำงานบนโปรแกรม After Effect
  2. สามารถใช้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอและใส่เอฟเฟค พร้อมการประยุกต์ใช้ Template ใน โปรแกรม After Effect ได้
  3. สามารถสร้างตัดต่อสร้างสรรค์งานตัดต่อวิดีโอบนโปรแกรม After Effect ได้
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอในงานจริงได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อวิดีโอหรืองานที่เกียวข้อง
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการตัดต่อวิดีโอ หรืออยากเริ่มต้นในการตัดต่อวิดีโอ
  3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านสื่อวิดีโอ/ภาพยนต์/โฆษณา หรือเกี่ยวข้อง

 

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 22 นาที
4 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน