SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การตัดต่อวิดิโอบนโทรศัพท์มือถือด้วย Kinemaster

ตัดต่อวีดีโอ
ความยาว 1 ชั่วโมง 01 นาที
10 vdo

คอร์สเรียนนี้จะอธิบายถึงการใช้แอฟพลิเคชั่น KINEMASTER ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ โดยในหลักสูตรนี้ จะอธิบายตั้งแต่การเริ่มสร้างงาน การใส่เอฟเฟค การตัดต่อเสียง การใช้ Chroma key (การลบสีพื้นหลัง) จนไปถึงการเซฟไฟล์เพื่อนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆต่อไป


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. รู้จักกับเครื่องมือ และหน้าต่างในการทำงานบนแอฟพลิเคชั่น KINEMASTER
  2. สามารถใช้เครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอและใส่เอฟเฟคบนแอฟพลิเคชั่น KINEMASTER ได้
  3. สามารถสร้างสรรค์งานตัดต่อวิดีโอบนแอฟพลิเคชั่น KINEMASTER ได้
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอในงานจริงได้

เหมาะกับใคร

  1. เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำสื่อวิดีโอหรืองานที่เกียวข้อง บนโทรศัพท์มือถือ
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในการตัดต่อวิดีโอ หรืออยากเริ่มต้นในการตัดต่อวิดีโอ แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์
  3. นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนด้านสื่อวิดีโอ/ภาพยนต์/โฆษณา หรือเกี่ยวข้อง

 

ตัดต่อวีดีโอ
ความยาว 1 ชั่วโมง 01 นาที
10 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน