SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ส่วนผสมการตลาดมีอะไรบ้าง

03 มีนาคม 2564
ส่วนผสมการตลาดมีอะไรบ้าง

ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s Marketing Model ประกอบไปด้วย

1. Product

P ตัวแรก คือ สินค้าหรือบริการที่ต้องการขาย มีลักษณะแบบใด มี Story หรือจุดเด่นของเราแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไร เราต้องตีโจทย์ให้แตกเพื่อให้ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุด


2. Price

ราคา เป็นตัวสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ การตั้งราคาต้องมีความเหมาะสม ไม่กดราคาจนไม่มีกำไร และไม่สูงจนเกินความเป็นจริง แต่คุณสามารถขายเท่าไหร่ก็ได้ ถ้าคุณภาพสินค้าและภาพลักษณ์ที่นำเสนอมันน่าเป็นเจ้าของ


3. Place

สถานที่จัดจำหน่าย ไม่ได้หมายถึงแค่ร้านค้า ยังหมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย ซึ่งออนไลน์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน


4. Promotion

ในส่วนของโปรโมชั่น ไม่ได้หมายถึง การลดราคา แถมสินค้าเท่านั้น ยังรวมไปถึง การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ


ปัจจุบันนี้มีการนำ ส่วนผสมทางการตลาด อย่าง 4P’s มาต่อยอดเป็น 7P’s โดยเพิ่มอีก 3 P’s เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ครอบคลุม และแก้ปัญหาผู้บริโภคได้ตรงใจมากขึ้น โดยอีก 3 P’s ที่เพิ่มเติมมา ได้แก่

1. People

P ตัวนี้ คือ บุคลากรภายใต้การดูแลผู้ประกอบการ ไม่ใช่แค่ลูกน้อง ยังหมายถึง ตัวแทนจัดจำหน่าย เมื่อเราดูแลบุคลากรในองค์กร สร้าง Mind set ที่ดี มีใจบริการ สร้างความประทับใจต่อลูกค้า ย่อมเกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ


2. Process

คือ กระบวนการจัดการภายในธุรกิจของคุณ อาทิเช่น กฎระเบียบที่ตัวแทนต้องปฏิบัติ ระบบการแบ่งส่วนกำไร ความรู้ในสินค้าที่สามารถตอบข้อสงสัยลูกค้าได้ ยิ่งจัดการได้ดี ก็ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้


3. Physical Evidence

การจะตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้น ไม่ใช่แค่ประโยชน์เท่านั้น ข้อนี้ยังหมายถึง สิ่งที่ร่างกายไม่สามารถจับต้องแต่รู้สึกได้เปรียบดั่ง “รักแรกพบ” ที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เช่น บรรยากาศภายในร้าน ความสวยงามของหน้าเพจ  การเข้าถึงสินค้าที่ง่ายและสะดวกทันใจ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ทั้งสิ้น


เมื่อเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด จะทำให้เจ้าของธุรกิจได้มองเห็นภาพรวมเบื้องต้นสำหรับการวางแผนการตลาดให้เหมาะสม วางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สินค้า ราคา ช่องทางจัดจำหน่าย การจัดโปรโมชั่น รวมทั้งเรื่องของ บุคลากรในมิติต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และท้ายที่สุดคือ การสร้างบรรยากาศให้น่าเข้า น่าซื้อ น่าสนับสนุน ลองนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจกัน


บทความที่คล้ายกัน