SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

จับตามอง Gen Z เปลี่ยนอนาคต

05 พฤศจิกายน 2564
จับตามอง Gen Z เปลี่ยนอนาคต

จับตามอง Gen Z เปลี่ยนอนาคต

ในปัจจุบัน เด็ก Gen Z คือเด็กอายุระหว่าง 9-24 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนประชากรทั้งหมดมากในภูมิภาคอาเซียน เรียกได้ว่าเด็ก Gen Z จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ดังนั้นเราต้องจับตามองกลุ่มเด็ก Gen Z เขาจะสามารถเปลี่ยนอนาคตได้หรือเปล่า? หรือจะเป็นแค่การคาดคะเนไปเอง มาลองวิเคราะห์ไปพร้อมกัน


เด็ก Gen Z  พวกเขาเกิดมาในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

พวกเขาเติบโตมาพร้อมการพัฒนาของเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะเห็นได้ชัดและแตกต่างกับ Gen อื่นๆ เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในคาบเกี่ยวของวัยเรียนกับวัยทำงาน มุมมองความคิดความอ่านก็จะมีความเป็นตัวเอง สามารถเปิดกว้างและยอมรับความคิดของคนอื่น วัฒนธรรม มุมมองที่คนอื่นคิดต่างได้ ทำให้เด็ก Gen Z สามารถปรับตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่โลกกำลังพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย


เด็ก Gen Z  กล้าที่จะคิด กล้าที่ลงมือทำและแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้

ถ้าสงสัย เขาต้องหาคำตอบพร้อมกับเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย ยิ่งเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาคิด เขาลงมือทำ เขาจะยิ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น รวมทั้งต้องการยอมรับกับสังคมที่เขาอยู่ รวมทั้งคนที่ต่าง Gen กันด้วย


หลายคนบอกว่าเด็ก Gen Z มักจะทนอะไรไม่ค่อยได้ มีความใจร้อนไม่ชอบการรอคอย

เพราะพวกเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีที่พัฒนาในทุกวินาที เขาสามารถค้นหาสิ่งที่เขาอยากรู้ พูดคุยกับคนที่มีมุมมองเหมือนกัน เปิดรับฟังสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งความคิดเห็นที่เขาสามารถไปต่อยอดได้โดยที่ไม่ต้องคิดคนเดียว กล้าที่จะทดลองทำแม้ผลที่ออกมาจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ


จะเห็นได้ว่าในองค์กรสมัยนี้จะมีเด็ก Gen Z ที่เพิ่งเรียนจบเข้ามามีบทบาทในบริษัท Start Up , e-Sport และอีกหลายธุรกิจ เพราะองค์กรเชื่อว่าเด็ก Gen Z จะสามารถช่วยเขาคิดและพาองค์กรก้าวไปสู่การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้น แต่องค์ก็ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองให้เข้ากับเด็ก Gen Z เพราะไม่ใช่แค่รายได้จะมีผลในการตัดสินใจของพวกเขา แต่เป็นความยืดหยุ่นในชีวิต เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการทำงานแบบ Work life Balance องค์กรที่มีเด็ก Gen Z มากขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน เพราะเด็ก Gen Z มีอัตราความเสี่ยงที่จะลาออกมากกว่า Gen อื่น เพราะเขามั่นใจว่าเขาสามารถเรียนรู้และหาอาชีพที่เข้ากับเขาได้ในอนาคต หรือออกมาหาอาชีพทำเองโดยที่ไม่เป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะเปิดบริษัทของตัวเองทำธุรกิจออนไลน์ หรือเป็นYoutuber , Blogger , TikToker  ก็ล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำรายได้ให้กับเด็ก Gen Zทั้งนั้น


ดังนั้น เด็ก Gen Z  จึงน่าจับตามองในปัจจุบันว่าเขาจะมีความคิดและช่วยพัฒนาให้ประเทศขับเคลื่อนไปยังไง ช่วยคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆให้ตอบโจทย์ในอนาคตมากยิ่งขึ้นหรือไม่ เพราะเด็ก Gen Z เขาเติบโตมากับยุคออนไลน์เขายิ่งเข้าใจมุมมองและสิ่งที่เด็กในอนาคตต้องการ รวมทั้งปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระแส,เทรนด์ใหม่ๆของโลก

สิ่งที่คน Gen อื่นจะช่วยได้ก็คือให้การสนับสนุน และช่วยให้คำปรึกษากับเด็ก Gen Z เพื่อให้เขาโตไปเป็นอนาคตของชาติ เพราะเด็กในวันนี้จะกลายไปเป็นผู้ใหญ่แบบมีคุณภาพในวันข้างหน้าได้ ต้องมีความคิด ความมั่นใจ และแรงสนับสนุนจากคนรอบข้าง พวกเขาสามารถเปลี่ยนอนาคตได้อย่างแน่นอน


BY : ArMs


บทความที่คล้ายกัน