SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เทคนิคการใช้ Line Official สำหรับธุรกิจ

การขาย/การตลาด
ความยาว 1 ชั่วโมง 12 นาที
11 vdo

LINE สำหรับธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจสื่อสาร ส่งข้อมูลกิจกรรมทางการขายและการตลาด  หรือโปรโมชั่นพิเศษไปยัง ลูกค้าผ่านทางไลน์ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การสร้าง ข้อความทักทาย ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ  สร้างโปสเตอร์ โพสต์และโฆษณาบนไทม์ไลน์ เป็นต้น


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหาร จัดการการขาย
  • ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคอนเทนต์
  • ในแบบของตัวเอง เข้าถึงผู้ที่สนใจสินค้าได้ง่าย 
  • ทันสมัย และรวดเร็ว

เหมาะกับใคร

  • สนใจทำธุรกิจบนไลน์ เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
  • ส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจหรือการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ อย่างใกล้ชิด
การขาย/การตลาด
ความยาว 1 ชั่วโมง 12 นาที
11 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน