SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เทคนิคการเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับกิจการ

หลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้า
เทคนิคการเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับกิจการ

หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมกับแพ็กเกจเหมารายปี

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 2 ชั่วโมง 06 นาที
8 vdo

รายละเอียด

คอร์สเที่จะทำให้คุณรู้จักกับโปรแกรม ERP อย่างละเอียด หลักการมองปัญหาในองค์กร เพื่อนำมาตัดสินใจก่อนการเลือกใช้โปรแกรม , เทคนิคต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยในการบริหารองค์กรของท่าน 


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1. รู้จักกับโปรแกรม ERP
2. ได้เทคนิคในการเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับขนาดองค์กร
3. หลักการวิเคราะห์ปัญหาในองค์เพื่อวางระบบให้ตรงจุด
4. เทคนิคต่างๆ ในการเลือกและการวางแผนก่อนตัดสินใจลงทุนใน ERP เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
5. เทคนิคและกระบวนการบริหารงานด้วยระบบ ERP
6. ธุรกิจที่มีความซับซ้อนมาก จะใช้โปรแกรมให้ครอบคลุมได้อย่างไร 
7. เผยเคล็ดลับ SMARTER หลักสำคัญ ที่จะช่วยให้ใช้งานระบบ ERP อย่างมีประสิทธิภาพ
8. โครงสร้างงานบุคคลกับเทคนิคการนำมาปรับใช้กับโปรแกรม


เหมาะกับใคร

-ท่านผู้ประกอบการ บริษัทตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงองค์กรขนาดใหญ่
-ผู้บริหารองค์กรในแผนกต่างๆ
-บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

หลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้า
เทคนิคการเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับกิจการ

หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมกับแพ็กเกจเหมารายปี

ทักษะการใช้โปรแกรม
ความยาว 2 ชั่วโมง 06 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน