SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การวางระบบ เงินสดย่อย

บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 19 นาที
3 vdo

ระบบเงินสดย่อย คือ ระบบการบริหารเงินสดในกิจการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นรายจ่ายเล็กๆ โดยมีการตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและถือเงินสดย่อยของกิจการ และรวมถึงการทำเอกสารต่างๆประกอบในการบริหารเงินสดย่อย


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เคล็ดลับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นยอดเล็กๆ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยตรงจากเจ้าของกิจการ
  • เปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เอกสารไม่สมบูรณ์ ให้สามารถเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยอยู่ในระบบเงินสดย่อย
  • รู้วิธีและกระบวนการ การจัดเอกสารให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  • พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  • กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  • กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการวางระบบเงินสดให้มีประสิทธิภาพ
บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 19 นาที
3 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน