SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

เงินเข้าบัญชีเกิน ชื่อถูกส่งให้กับสรรพากร จัดการอย่างไร

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 43 นาที
1 vdo

เงินเข้าบัญชีเกิน ชื่อถูกส่งให้กับสรรพากร จัดการอย่างไร

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 43 นาที
1 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน