SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

คำนวณเบี้ยปรับ ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ. 30

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 20 นาที
2 vdo

ภ.ง.ด. 53 คือ แบบยื่นรายการภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล

ภ.พ. 30 คือแบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยถ้ากิจการไม่ได้ทำการยื่นหรือยื่นเกินกำหนดเวลา จะต้องมีการเสียค่าปรับ

คอร์สเรียนออนไลน์ วิธีคำนวณค่าปรับ ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ. 30 จึงตอบโจทย์ให้แก่เจ้าของกิจการให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ทราบถึงหน้าที่ของเจ้าของกิจการในการยื่นแบบภาษี 
  • วิธีการคำนวณค่าปรับหกไม่ได้ยื่นหรือทำการยื่นล่าช้า
  • รู้ระยะเวลาในการยื่นแบบภาษีที่ถูกต้อง และวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อไม่ได้ยื่นภาษี

เหมาะกับใคร

  • เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จบสายตรงบัญชี
  • พนังงานบัญชีที่ยังไม่มีประสบการณ์
  • กิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา
  • กิจการที่จดนิติบุคคลแล้ว (บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
  • เจ้าของกิจการมือใหม่ ที่ต้องการยื่นภาษีรายเดือนด้วยตนเอง
ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 20 นาที
2 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
SMEs Academy
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน