SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

กลยุทธ์การตั้งราคา และประเมินภาษี

บัญชีบริหาร
ความยาว 51 นาที
7 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เทคนิคการตั้งราคาขาย
  • เทคนิคการตั้งราคาที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เทคนิคการตั้งราคาที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้
  • ความรู้เกี่ยวกับการให้ส่วนลด
  • เทคนิคการขายเชื่อให้มีสภาพคล่อง

เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการ
  • ผู้บริการระดับต่างๆ
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
บัญชีบริหาร
ความยาว 51 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน