SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ภาษีอย่างง่าย + รับมือภาษีย้อนหลัง

หลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้า
ภาษีอย่างง่าย รับมือภาษีย้อนหลัง

หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมกับแพ็กเกจเหมารายปี

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 10 ชั่วโมง 39 นาที
30 vdo

การทำธุรกิจก่อให้เกิดรายได้ และเมื่อมีรายได้ก็ย่อมตามมาด้วยภาษี หากเราเป็นผู้ประกอบการและมีเป้าหมาย อยากให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีความเป็นระบบ และมีความถูกต้องในเรื่องภาษี


คอร์ส ภาษีอย่างง่าย เป็นหลักสูตรที่จะบอกถึงภาษีพื้นที่ที่เจ้าของกิจการควรรู้ เพื่อให้กิจการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดที่สุด

คอร์ส รับมือกับภาษีย้อนหลัง เป็นคำที่ใครๆได้ยินก็ต้องกลัว ซึ่งไม่มีใครอยากต้องประสบพบเจอ หวังว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงเจ้าสิ่งนี้ได้อย่างไร และหากต้องเผชิญหน้ากับภาษีย้อนหลัง เราควรจะรับมืออย่างไร


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • รู้ถึงพื้นฐานภาษี เพื่อดำเนินกิจการอย่างมั่นใจ
 • รู้จักภาษีที่สำคัญสำหรับการดำเนินกิจการ
 • รู้ปัญหาที่กิจการส่วนใหญ่ต้องเจอ
 • ป้องกันภาษีต่างๆที่อาจจะเกิด เช่น ย้อนหลัง ค่าปรับ อื่นๆ
 • รู้จักกับภาษีย้อนหลังอย่างถูกต้องและจะได้รู้ถึงแนวทางในการป้องกัน
 • วิธีรับมือกับภาษีย้อนหลังเมื่อต้องประสบเจอ
 • รู้ถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดภาษีย้อนหลังขึ้นอีก

เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะจดเป็นนิติบุคคล
 • ผู้ที่จดนิติบุคคลใหม่ ภายใน 1-2 ปี
 • แม่ค้าออนไลน์ ที่กังวลเรื่องภาษี
 • เจ้าของกิจการที่ต้องการประหยัดภาษีของกิจการ
 • ผู้ที่อยากรู้จักภาษีย้อนหลังและอยากได้แนวทางในการป้องกัน
 • ผู้ประกอบทั้งรูปแบบ นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
 • ผู้ที่กำลังเจอปัญหาภาษีย้อนหลัง
 • เจ้าของกิจการที่รู้ว่าตนเองเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ

หลักสูตรพิเศษสำหรับลูกค้า
ภาษีอย่างง่าย รับมือภาษีย้อนหลัง

หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมกับแพ็กเกจเหมารายปี

ภาษีเพื่อธุรกิจ
ความยาว 10 ชั่วโมง 39 นาที
30 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
 • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
 •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน