SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

ภาวะสมองล้า สาเหตุที่ทำให้พนักงานและบริษัทเติบโตช้า

พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 34 นาที
8 vdo

ในคอร์สเรียนนี้ เราจะมาอธิบายถึงสาเหตุและอาการ ของภาวะสมองล้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะสมองล้า ทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท และวิธีการป้องกันการเกิดภาวะสมองล้า


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียน

  1. ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ภาวะสมองล้า
  2. สามารถเข้าใจที่มาของภาวะสมองล้า และสามารถสังเกตตนเองได้อย่างถูกต้อง
  3. เรียนรู้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อตัวบริษัทและพนักงาน เมื่อเข้าสู่ภาวะสมองล้า
  4. เห็นตัวอย่างของวิธีการป่้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะสมองล้า

เหมาะกับผู้เรียนที่

  1. เป็นพนักงานบริษัทหรือฟรีแลนซ์ที่ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
  2. เป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
  3. เป็นเจ้าของบริษัท หรืออยู่ในหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบการดูแลพนักงานในบริษัท
  4. มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพจิต กับการทำงาน
พัฒนาตนเอง
ความยาว 1 ชั่วโมง 34 นาที
8 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
บริษัท หมีและเพื่อน จำกัด

"หมีและเพื่อนหรือมีฮัก"

   เกิดจากแนวคิดในการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและยกระดับบริการด้านจิตวิทยา โดยการรวบรวมนักจิตวิทยามืออาชีพ ทั้งนักจิตวิทยาการให้คําปรึกษา,นักจิตบําบัด,นักจิตวิทยาคลินิก,

นักจิตวิทยาพัฒนาการ,นักดนตรีบําบัดและนักศิลปะบําบัด ให้ผู้รับบริการได้เลือกบริการที่ตรงกับความต้องการ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากการเปิดเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยารุ่นเยาว์ ได้ทําในอาชีพที่รักและพัฒนาความถนัดสู่การเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ เพื่อยกระดับบริการทางจิตวิทยาไทย โดยการให้บริการทางสังคมกับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน