SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

แบบยื่นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความยาว 17 นาที
7 vdo

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียน ได้เข้าใจถึงเงินได้แต่ละประเภทของบุคคลธรรมว่ามีอะไรบ้าง เงินเดือน ค่าจ้าง หน้าที่ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักความรู้ในการยื่นภาษี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

  • รู้ประเภทรายได้และเงื่อนไขของบุคคลธรรมดา
  • รู้จักแบบภาษีที่ต้องใช้ในการยื่น
  • รู้อัตราการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา

เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการ
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้
  • พนักงานบัญชี
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบนี้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความยาว 17 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูส้ม อังศุวีร์ เชื้อทอง

- เป็นผู้เชียวชาญด้านบัญชี และภาษีอาการ 

- มีประะสบการณ์ด้านบัญชีภาษีให้กับองค์การในหลากหลายประเภทธุรกิจมากกว่า 12 ปี

- เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชี ภาษี ให้กับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ 

- เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่องภาษีให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน