SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

บัญชีพื้นฐาน สำหรับเจ้าของกิจการ

บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 5 ชั่วโมง 42 นาที
7 vdo

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บัญชีมาก่อน เพื่อให้เห็นความสำคัญกับการจัดทำบัญชี ปัญหาที่เจ้าของธุรกิจประสบคือเรียนบัญชีไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง หรือเรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรือนำไปใช้งานไม่ได้จริง


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้รับความรู้ความเข้าใจของความสำคัญของบัญชีต่อกิจการ
 • นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ภาคปฎิบัติในองค์กร เพื่อให้เจ้าของบริหารทีมบัญชี
 • ได้รับความรู้ความสัมพันธ์ต่อบัญชีและภาษี
 • สามารถจัดแบ่งหมวดหมู่ประเภทของแต่ละรายการ

เหมาะกับใคร

 • เจ้าของธุรกิจ
 • เจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีมาก่อน
 • เจ้าของธุรกิจที่คิดริเริ่มที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง
 • ผู้สนใจด้านบัญชี
 • ผู้ดูแลบัญชีของบริษัท
บัญชีพื้นฐาน
ความยาว 5 ชั่วโมง 42 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
 • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
 •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน