SMEsAcademy-FB
รับส่วนลด 300 บาทสำหรับการซื้อครั้งแรก

การคำนวณจุดคุ้มทุน พร้อมตัวอย่าง

บัญชีบริหาร
ความยาว 1 ชั่วโมง 27 นาที
7 vdo

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • การคำนวณหาจุดคุ้มทุนในธุรกิจต่างๆ
  • ความเข้าใจในการคำนวณหลากหลายรูปแบบ

เหมาะกับใคร

  • ผู้ประกอบการ
  • ผู้บริการระดับต่างๆ
  • พนักงานการตลาดและบัญชี
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
บัญชีบริหาร
ความยาว 1 ชั่วโมง 27 นาที
7 vdo

วิทยากร / ผู้สอน
ครูอัส อัสมา แวโน๊ะ
  • เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ ผู้ก่อตั้ง SMEs Academy 
  •  ครูอัส หรือ คุณอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของเพจ บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ อยู่ในวงการจัดอบรมสัมมนา มากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นนักลงทุน ทำธุรกิจที่หลากหลาย มากกกว่า 10 กิจการ
คอร์สที่คล้ายกัน
ซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน
ยังไม่มีซีรีส์ความรู้ที่คล้ายกัน